Disclaimer

De Slash is een satirisch nieuwsmedium met als doelstelling een luchtige kijk te bieden op het serieuze nieuws van de TU/e-campus. De artikelen die geplaatst worden op deze website zijn persiflerend, satirisch of parodiërend van aard. Ze geven hooguit de visie weer van de redactie van De Slash. Personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. Quotes van personen of rechtspersonen kunnen verdraaid of rechtstreeks verzonnen zijn. De Slash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade ontstaan door publicaties van De Slash.

Wilt u uw ongenoegen kenbaar maken over een artikel op De Slash, dan kunt u mailen naar info@deslash.nl.