Kabinet trots op nieuwe maatregel tegen corona

Afgelopen week heeft het kabinet voor het eerst gebruik gemaakt van haar splinternieuwe wapen in de strijd tegen het coronavirus. Gezien de toenemende protesten, besmettingen en laksheid van het volk, werd het tijd om heftigere maatregelen te nemen zonder naamschade op te lopen. Na eerdere succesvolle prototypes zoals Corrie, was het eindelijk tijd voor het echte werk. Mark Rutte spreekt van een daverend succes over de uitkomst van project Eunice. Waar Trump opriep om het Capitool te bestormen, is het de Nederlandse regering gelukt om het volledige land onder te dompelen in een wilde storm, een wereldrecord!

Studenten vragen zich af waar de financiële middelen voor het beoefenen en ontwikkelen van deze praktijken vandaan zijn gekomen. Rutte legt in een verklaring af, dat het geld indirect uit de handen van de studenten zelf is gekomen. Bij het oprichten van Ome DUO kwam er natuurlijk ruimte om te investeren in onderwijsmiddelen. Door rechtstreekse donaties van zowel de overheid, als de symbolische €0.01 van studenten aan onder andere de windtunnel op de TU/e campus kon er onderzoek gedaan worden naar het creëren van turbulentie. Waar normaliter gepromoot wordt met een of ander wielerteam, is het nabootsen van kunstmatige windvlagen eigenlijk een veel grotere prestatie.

Nadat de eerste testen op potentie uitwezen, werden de eerste beta-versies getest aan de hand van windmolens. Bij de installatie was er altijd al een achteruitknop aanwezig, maar niemand zag hier ooit het nut van in. Aangezien de deadlines van de klimaatdoelen behaald waren, kon er uitgebreid gefeest worden. In plaats van vuurwerk, draaiden de windmolens overuren bij de laatste borrel voor de storm, op groene stroom wel te verstaan.

Rutte is vooral lovend over de dubbelwerking van de kunstmatige windstoten en laat opvallend genoeg alle aangerichte schade buiten beschouwing. Ieder individu gaat nu op vrijwillige basis in quarantaine en de ventilatie is plotseling in heel Nederland aanzienlijk verbeterd. Dat mensen nu met meer dan 100 km/uur in het gezicht worden geraakt door het virus is een verwaarloosbaar nadeel, aldus de politicus.

Op de vraag waarom dit nu een vooruitgang voor het onderwijs is, antwoordt Rutte als volgt: “De afgelopen twee jaar hebben we een stijging in het slagingspercentage gezien, wat natuurlijk bevordelijk is voor de uitstraling naar het buitenland.” Rutte belooft ook dat dit slechts fase 1 van een uitgebreid plan is. Mocht er wederom een opstand komen, kunnen er in de toekomst ook nog regen en hagelbuien toegevoegd worden naar eigen zeggen. Studenten van de studie Data Science zijn in het geheim ingehuurd om deze extra modificaties aan het arsenaal toe te voegen. Het lastigste onderdeel is steeds originele namen aan deze projecten te geven, want van creativiteit moeten deze studenten het niet hebben.

Uit rapportages lijkt op te maken dat de bevolking woedend is. Echter, dit is lastig te bevestigen, aangezien al het geluid wordt opgevangen door de wind en alle borden zijn weggewaaid. Op live televisie is wel duidelijk te zien hoe Rutte glundert van zijn laatste tactische zet vanuit zijn woonkamer.